درباره ما

طراح وب

محمد فلاح

من عاشق کارمم و در کارم حرفه ای و متخصص هستم

طراح محصول

الناز شکری

من عاشق کارمم و در کارم حرفه ای و متخصص هستم

مدیر پروژه

آرمین رحمانی

من عاشق کارمم و در کارم حرفه ای و متخصص هستم

مدیر / مدیر عامل

نازنین احمدی

من عاشق کارمم و در کارم حرفه ای و متخصص هستم